u_osnovnom_sudu

 

Kao i svake školske godine, naši učenici Ekonomske škole prisustvuju i prate ročišta na krivičnom

odjeljenju Osnovnog suda. Kroz praksu i učenje od najboljih, edukujemo buduće pravnike.