Obrazovanje odraslih

Za ulaganje u sebe i učenje nije nikada kasno, zato dođite da vam pomognemo da ostvarite svoje ciljeve!

Program obrazovanja

Na osnovu Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih, koji je u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, broj 07/5.1/034-233/10, od 01.11. 2010. godine, SŠC „Gemit – Apeiron“ je dobio odobrenje za izvođenje programa za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Programe obrazovanja odraslih provodimo u oblasti medicine, ekonomije i prava, za sljedeća zanimanja:

Oblast medicine:

  • medicinski tehničar
  • fizioterapeutski tehničar
  • zubno-stomatološki tehničar
  • farmaceutski tehničar
  • laboratorijsko-sanitarni tehničar i
    kozmetički tehničar

Oblast ekonomije i prava:

  • ekonomski tehničar
  • poslovno-pravni tehničar

VRSTA PLAĆANJA I RAČUN

Školarina za polaznike obrazovanja odraslih se može plaćati i u ratama (do 14 rata) isključivo uplatom na žiro račun RAIFFEISEN BANKE:

1610000189730071

VIŠE O PROGRAMU

Pored navedenih programa od Zavoda za obrazovanje odraslih smo dobili saglasnost za izvođenje Programa osposobljavanja za njegovatelje starih i bolesnih lica.


Nastava se odvija u učionicama i kabinetima, opremljenim najsavremenijim nastavnim učilima i IT tehnologija. Nastavni plan i program, fond časova teoretske i praktične nastave odvija se u skladu sa programom koji je propisan od strane Zavoda za obrazovanje odraslih, za pojedina zanimanja.


Nastava je organizovana u poslijepodnevnim časovima u skladu sa slobodnim vremenom polaznika. Praktična nastav za medicinska zanimanja se odvija u našoj “ maloj bolnici ” (adekvatno opremljenim kabinetima za zrdavstvenu njegu, fizioterapiju, protetiku, anatomiju, u našoj zubno-stomatološkoj ordinaciji i laboratoriji), kao i  organizovanoj praksi u Kliničkom centru Banjaluka, Zavodu za rehabilitaciju „Dr.Miroslav Zotović“ i ostalim medicinskim ustanovama grada.


Praktična nastav za ekonomsku struku se odvija u kabinetu informatike, putem programa preduzeća za vježbu, kao i posjetama proizvodnim preduzećima i ustanovama.


Program obrazovanja odraslih za sticanje srednje stručne spreme traje 16 mjeseci, a cijena školovanja je različite za svakog polaznika, što je uslovljeno ulaznim faktorom, odnosno završenim nivoom i oblikom prethodnog školovanja.


Pravo na pohađanje navedenih programa imaju sva lica koja su završila osnovnu školu a starija su od 18 godina.


Svi polaznici su obavezni da dostave prijavu za upis, rodni list, svjedočanstva o završenim razredima, kao i diplomau o završenoj školi. Na osnovu dobijene dokumentacije, komisija utvrđuje razliku predmeta za svaki razred i sačinjava individualni nastavni plan i program za svakog polaznika pojedinačno.


Trenutno obrazujemo treću generaciju polaznika. U prvoj generaciji smo izdali diplome srednje stručne spreme za 57 polaznika, a trenutno nastavu u drugoj i trećoj generaciji pohađa preko 100 polaznika, u navedenim zanimanjima iz oblasti medicine, ekonomije i prava.


Naše diplome su priznate i prihvaćene kako kod nas tako i u inostranstvu, što dokazuju polaznici naše prve  generacije koji su se zaposlili i već rade u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu i u BiH, na što smo veoma ponosni.


Pozivamo vas da dođete kako bi vam naše ljubazno osoblje pružilo detaljne informacije o programima obrazovanja odraslih koje provodimo, uslovima i načinu izvođenja nastave, kao i ostalim informacijama koje bi vam pomogle da se opredijelite za  obrazovanje i sticanje znanja i stručnih vještina za zanimanje kojim se želite baviti.

GEMIT APEIRON

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Pogledajte plan i program koji Vam nudimo tokom školovanja:

Plan i program SŠC „Gemit-Apeiron“ – Obrazovanje odraslih