SŠC "Gemit - apeiron"

UPIS I ŠKOLARINA

Školarina za redovne učenike:

Broj žiro računa: 5672411100061731

„UPLATA ZA REDOVNE UČENIKE VRŠI SE ISKLJUČIVO NA RAČUN ATOS BANKE: 5672411100061731“

Poštovani,

Obzirom na veliku inflaciju, poskupljenje roba i usluga i činjenicu da od početka rada, od 2008. godine nismo mijenjali školarinu, Školski odbor je na 51.sjednici, donio odluku o povećanju školarine, tako da:

Školarina za Gimnaziju i Ekonomsku školu iznosi 2.600 KM a Školarina za Medicinsku školu iznosi 3.150 KM.

Navedeni iznosi se odnose na jednu školsku godinu, a primjenjuju se od 2023-2024. školske godine. Plaćanje se vrši u ratama, a popust na avansno plaćanje iznosi 5%.

S poštovanjem,
Menadžment SŠC „Gemit-Apeiron“

SWIFT kod: SWIFT