SŠC "Gemit - apeiron"

O ŠKOLI

Srednjoškolski centar ’’Gemit-Apeiron’’ je jedinstvena privatna srednjoškolska ustanova koja objedinjuje tri srednje škole u jednu vaspitno-obrazovnu cjelinu i to:

Gimnaziju (opšti, računarsko-informatički smjer i sportski smjer),
Ekonomsku školu (za sticanje zanimanja ekonomski tehničar i poslovno-pravni tehničar) i
Medicinsku školu (za sticanje zanimanja: medicinski, zubno-stomatološki, fizioterapeutski i farmaceutski tehničar).

SŠC ’’Gemit-Apeiron’’ je osnovan 2008. godine. Ima odobrenja i rješenja, nadležnog Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, za izvođenje redovne nastave za smjerove i zanimanja u gore navedenim školama. Od 2010.godine obavlja i obrazovanje odraslih za sticanje zanimanja iz oblasti ekonomije, prava i zdravstva u programima prekvalifikacije, dokvalifikacije i prvog sticanja srednje stručne spreme, u našoj Ekonomskoj i Medicinskoj školi.

Škola je opremljena najsavremenijom edukativnom opremom i učilima, audio-vizuelnom i telekomunikacionom opremom. Raspolaže dovoljnim brojem učionica, laboratorija i savremeno opremljenih kabineta za: informatiku, fiziku, hemiji, anatomiju, fizioterapiju, zdravstvenu njegu, stomatologiju, protetiku, te fiskulturnom salom za izvođenje nastave iz fizičkog vaspitanja.

Ove školske godine (2023/2024) upisali smo šesnaestu generaciju učenika. Školu trenutno pohađa ukupno 449 učenika raspoređenih u 22 odjeljenja.

U ovoj školskoj godini Škola je upisala 120 učenika u prvi razred (5 odjeljenja), što je dosad i najbrojniji upis u prvi razred.

U školi je trenutno zaposleno 52 radnika, od kojih 47 radi u nastavnom procesu. Nastavni kadar čine 4 doktora nauka, 6 magistara, 11 doktora medicine, stomatologije i farmacije, i ostalo nastavno i stručno osoblje.

ŠKOLARINA

– Školarina za redovne učenike Ekonomske škole i Gimnazije iznosi 2.600,00 KM,
– Školovanje za učenike Medicinske škole iznosi 3.150,00 KM.

PLAĆANJE

Plaćanje se može vršiti u više mjesečnih rata, u skladu sa dogovorom sa roditeljima ili starateljima. Cijena školarine se odnosi za jednu školsku godinu, o čemu se zaključuje ugovor o školovanju, za svaku školsku godinu posebno.

U cijenu školarine je uključeno sljedeće: udžbenici, priručnici i stručna literatura, školski pribor (sveske, olovke i ostalo ), sav potrebni potrošni material za izvođenje nastave, potrošni material za praktičnu nastavu, oprema za praktičnu nastavu, sanitarne knjižice, osiguranje, instruktivna, konsultativna i dopunska nastava, praktična nastava u ovlašćenim ustanovama, učenje stranih jezika (u skladu sa iskazanim interesovanjem učenika), sistematski pregledi, jednodnevni izleti, ulaznice za kino i pozorišne predstave, istraživački projekti, posjete drugim školama, posjete ustanovama i preduzećima, posjete ustanovama kulture i drugim institucijama.