Krajem maja ispratili smo učenike trećih razreda na desetodnevnu ekskurziju. Putovanje Italijom, Francuskom i Španijom završeno je plovidbom kruzerom od Barcelone do Rima. Pojedini učenici su, već sad, izrazili želju da ponovo putuju sa školom na sljedeću ekskurziju.