Za učenike Gimnazije, računarsko-informatičkog smjera obezbjeđujemo besplatnu obuku i mogućnost sticanja sertifikata za neki od Microsoft programa, u ovlaštenoj IT Microsoft akademiji sa sjedištem na Panevropskom univerzitetu ”Apeiron” Banja Luka.