Već mjesec dana uspješno se provodi usavršavanje zubno-stomatoloških tehničara u zubne protetičare-keramičare. Pored redovne nastave i praktičnog rada, polaznici prisustvuju svim kursevima koje škola organizuje u saradnji sa „Total Dent“ Banjaluka. U subotu, 12.12. proveden je cjelodnevni kurs „Modelovanje krunica GC Initial keramikom“ sa predavačem Krešimir Varda iz Zagreba.