1. Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka
2. Univerzitetsko klinički centar Banjaluka
3. Osnovni sud, Banja Luka
4. JU“Centar za socijalni rad“, Banja Luka
5. Tvornica obuće BEMA d.o.o., Banja Luka
6. ZTC“Banja Vrućica“ a.d., hotel Kardial, Teslić
7. Natura Vita d.o.o. Teslić
8. A.D. Banjalučka pivara, Banja Luka
9. Samostan Marija Zvijezda, Trapisti
10. JU “Dom penzionera“ , Banja Luka
11. Aquana, Olimpijski bazen, Banja Luka
12. Ful Dentd.o.o., Banja Luka
13. Total Dent d.o.o., Banja Luka
14. Stomatologija Miljević, Banja Luka
15. JU“Dom Rada Vranješević“, Banja Luka
16. Tvornica papira SHPCelex a.d. Banja Luka
17. Američki kutak, Banja Luka
18. JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
19. Grad Banja Luka, Odjeljenje za društvene djelatnosti
20. Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka,
vrtić“Marija Mažar“
21. Omladinski komunikativni centar, Banja Luka
22. Klub „Collegium intellectum“, Banja Luka
23. Omladinska asocijacije ACTA, Banja Luka
24. Miltex d.o.o. Banja Luka