Da bismo upotpunili teoretska znanja naših učenika, veoma često organizujemo posjete javnim i privatnim preduzećima. Tom prilikom naši ljubazni domaćini upoznaju učenike sa oganizacijom rada i osobinama svojih proizvoda i usluga. Spojem teorije i prakse, efekti učenja su djelotvorniji i funkcionalniji. Neke od tih edukativnih posjeta u prvom polugodištu bile su posjete  Banjalučkoj pivari, Osnovnom sudu Banjaluka, „Natura“ Teslić, trapističkom samostanu „Marija Zvijezda“, „Banji „Vrućica“ Teslić, „Američkom kutku“, Narodnoj biblioteci i ZFMR „Dr Miroslav Zotović“.