10. marta u Domu omladine Banjaluka, u organizaciji Ekonomske škole Banjaluka, učenici naše škole uspješno su trgovali sa 17 virtuelnih preduzeća.
Cilj sajma je bio da učenici promovišu preduzetništvo, osobine preduzetničkog duha i da kroz virtuelnu praksu nauče kako uspješno poslovati na domaćem i stranom tržištu.
 
EDUKATIVNE POSJETE OSNOVNOM SUDU I CENTRU ZA SOCIJALNI RAD
14. marta naši učenici – budući pravnici i medicinari, praćenjem procesa suđenja u Osnovnom sudu i prisustvom na prezentaciji organizacije i rada Centra za socijalni rad kroz dijalog sa nadležnima dopunili su i obogatili svoja teoretska znanja.