Najbolje učenje i sticanje kompetencija je kroz praktičan rad. Zahvaljujući upravi i zaposlenicima Poreske uprave, učenici ekonomske škole su na praktičan i zanimljiv način shvatili osnove rada u poreskoj upravi.