Tema: Kako prevazići izazove poslovanja u porodičnom preduzeću?

 

Predavači: Doc.dr Višnja Kojić i dipl.pravnik Ivana Miljević Topić.

 

Od tranzicije vlasništva i upravljanja sa vlasnika na uže i šire članove porodice zavisi dugoročni uspjeh ili neuspjeh poslovanja privatnih preduzeća. U radionici učenici će usvojiti osnovne osobine preduzetničkog duha, timskog rada i osnove iz oblasti privrednog prava.

U sklopu edukativnih radionica učenika ekonomske škole, svi zainteresovani učenici naše škole mogu pohađati dvonedeljni kurs od 14.08.-25.08.2017.