Edukacija učenika, koju škola promoviše po sistemu „1 slika – 1.000 riječi“, najveće ishode i efekte ima na primjerima dobre prakse. Tim povodom, učenici ekonomske škole i informatičke gimnazije zajedno sa profesorima obišli su izlagače iz Taiwana, Malezije, Poljske, Rumunjske, Thailanda, Koreje, Irana, Indonezije, Turske, Velike Britanije, Rusije i brojnih drugih država iz cijelog svijeta.