Poslovno-pravni tehničari proveli su par korisnih i poučnih sati u upoznavanju rada i nadležnosti gradske administracije. Uz obilazak prostorija Gradske uprave i Matične službe učenici su se upoznali sa organizacijom poslova u administraciji.