Učenici ekonomske škole i informatičke gimnazije zajedno sa profesorima posjetili su sajam inovacija “INOVA 2018” i sajm knjiga “INTERLIBER” u Zagrebu.