Kao generacije koje su rođene u 21. vijeku navikli smo na prisustvo tehnologije svuda oko nas. Potrebno je da se upoznamo sa tehnologijom kako bi mogli da je koristimo na pravi način i slogan  foruma je glasio “Budi moderan na pravi način”. SŠC “Gemit-Apeiron” bio je domaćin ovogodišnjeg školskog naučnog foruma.

Na forumu su učestvovale : Medicinska škola – Ultrazvuk kao dijagnostička metoda, Gimnazija – Uticaj tehnologije na pismenost, Poljoprivredna škola – Tehnologija u pripremi i obradi hrane.

Učenici su predstavili prednosti i mane tehnologije i uticaj na učenje, zdravlje i život danas. Pobjednik ovogodišnjeg foruma je Medicinska škola Banja Luka.