Početkom drugog polugodišta, u sklopu vannastavnih aktivnosti, biće organizovano učenje ruskog jezika. Zainteresovani učenici treba da se prijave svojim razrednicima.