Na osnovu rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj 07/5.1/604-161/18 od 24.7.2018. godine Provodimo Program osposobljavanja za profesionalnog vozača motornih vozila ( u daljem tekstu Program), skladu sa Programom koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 13 od 15.2.2018.godine.

Cilj ovog Programa je osposobljavanje polaznika za obavljanje poslova profesionalnog vozača motornih vozila. Uslovi za upis: – najmanje završena osnovna škola, – ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad na poslovima vozača motornih vozila – položen vozački ispit, odnosno vozačka dozvola za odgovarajuću kategoriju. Izvođenje programa: Program traje 280 časova ( do dva mjeseca ), od kojih 260 časova teoretske nastave i 20 časova praktične nastave. Nastava se odvija u specijalizovanim učionicama i kabinetima za praktičnu nastavu.

Nakon toga se organizuje ispit pred komisijom od tri člana koja provjerava teoretska znanja i radne kompetencije polaznika. Sticanje javne isprave – Po završetku programa i provjeri znanja i radnih kompetencija stiče se „Uvjerenje o osposobljavanju“, sa naznakom da je Program usklađen sa Pravilnikom o stručnoj osposobljenosti vozača, uslovima i postupkom izdavanja legitimacije za vozača motornih vozila i Direktivom 2003/59/EZ. – Na osnovu „Uvjerenja o osposobljavanju“ može se steći: 1. „KVALIFIKACIONA KARTICA VOZAČA“ ( KKV ), koja je neophodna za angažovanje kod domaćeg prevoznika ili špeditera i 2. KOD 95, koji je neophodan za angažovanje kod prevoznika iz Evropske unije.