U mjesecu martu za zainteresovane učenike počinje početni kurs ruskoj jezika.