Učenici ekonomske škole i informatičke gimnazije zajedno sa profesorima posjetili su sajam inovacija „INOVA 2019“ i sajm knjiga „INTERLIBER“ u Zagrebu.