“KUPUJMO DOMAĆE!” 

SAČUVAJMO RADNA MJESTA

Svojim radom Akciji se pridružuju učenici ekonomske škole