Naziv praktične obuke: HTML/CSS + Digitalna fotografija
Trajanje: 15 časova (5x3sata)
Predavač: Dipl. inf. Milana Tomić

KRATAK OPIS OBUKE: Tokom ove HTML i CSS praktične obuke učenici će se upoznati sa svim potrebnim detaljima za rad u pomenutom jeziku, počevši od najosnovnijih pojmova, koji će im pomoći da steknu kompletnu sliku o HTML-u i CSS-u. Razumijevanjem ovog jezika, učenici će naučiti kako funkcioniše web, čime će sebi znatno olakšati svaki naredni korak ka usavršavanju IT znanja..
Drugi dio kursa je posvećen digitalnoj fotografiji, gdje će učenici kroz praktičan rad ući u svijet digitalne fotografije. Posebna pažnja je posvećena rukovanju profesionalnim DSLR fotoaparatima, postavljanju rasvjete, kao i obradi digitalne fotografije u Adobe Lightroom programu…

CERTIFIKAT: Svim polaznicima koji uspješno odslušaju obuku i usvoje zacrtana znanja, Panevropski univerzitet “Apeiron” i SŠC “Gemit-Apeiron” će izdati odgovarajući certifikat koji to i dokazuje