Usvajanje novih vještina. Budući fizioterapeuti već sada upotpunjuju svoje znanje, sa fizioterapeutskim vještinama!