Савјет ученика у сарадњи са педагогом школе 6-7.10.2022. године тематски је уредио јесењи кутак у школи ради стварања љепшег и пријатнијег амбијента у школи.