Poštovani,
 
Obzirom na veliku inflaciju, poskupljenje roba i usluga i činjenicu da od početka rada, od 2008. godine nismo mijenjali školarinu, Školski odbor je na 51.sjednici, donio odluku o povećanju školarine, tako da:
 
Školarina za Gimnaziju i Ekonomsku školu iznosi 2.600 KM a Školarina za Medicinsku školu iznosi 3.150 KM.
 
 
Navedeni iznosi se odnose na jednu školsku godinu, a primjenjuju se od 2023-2024. školske godine. Plaćanje se vrši u ratama, a popust na avansno plaćanje iznosi 5%.
 
 
S poštovanjem,
Menadžment SŠC “Gemit-Apeiron”