U našoj školi održana je muzička priredba u etno zvuku povodom Dana žena. Srećan 8.3.