Tradicionalno smo obilježili i u našoj školi, gdje smo na jedan dan zamijenili uloge sa učenicima.