Povodom međunarodnog dana djece i osoba sa Daun sindromom održano je predavanje učenicima Srednjoskolski centar “Gemit-Apeiron” o sprovedenim istraživanjima “Znanje i stavovi učenika srednje medicinske škole o djeci/ osobama sa Daun sindromom” i “Značaj medicinskog tehničara kao dio multidisciplinarnog tima u radu sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju” u cilju podizanja svijesti društva i omladine o položaju djece/osoba sa poteškoćama u našem društvu, inkluziji, socijalnoj integraciji i poboljšanju kvaliteta života i djece i njihove porodice, kao i ulozi zdravstvenih radnika u pružanju njege i pravilnom pristupu tematici. Takođe su bili prisutni roditelji/staratelji koji su prikazali svoja iskustva sa zdravstvenim radnicima, prepreke i svakodnevne izazove sa njihovom djecom.