Ako želite saznati kako naši budući ekonomisti i pravnici

stiču svoja prva iskustva sa profesijom

pogledajte prezentaciju OVDJE