Aktivnosti u vezi maturskog ispitа u avgustovskom roku realizovaće se po sljedećem rasporedu:

 

  • Prijava maturskog ispita od 13.8 – 16.18.2013.

(Prijave se popunjavaju kod pedagoga škole.

Potrebno je dostaviti svjedočanstvo od I, II, III и IV razreda, dva ukoričena maturska rada,

izmiriti sve finansijske obaveze prema školi, vratiti lektiru.)

  • Polaganje izbornog predmeta (za stručne škole) – 26. 8. 2013. u 9 časova
  • Dodjela diplooma – 30. 8. 2013.
  • Polagnje zajedničkog dijela maturskog ispita (srpski jezik) – 19. 8. 2013. u 9 časova
  • Usmena odbrana maturskog rada – 22. 8. 2013. u 9 časova

Direktor

Mr Višnja Kojić