Obavještavaju se učenici – maturanti, da je datum polaska na ekskurziju 13.09.2013.godine u 22 sata sa mjestom polaska –stara autobuska stanica iza zgrade Muzeja.

Zajednički sastanak učenika, roditelja, predstavnika agencije, prevoznika i uprave škole održaće se u toku prve sedmice nastave, o čemu će razrednici obavijestiti učenike i roditelje.