Dana 19.12. u 17 sati u amfiteatru Panevropskog univerziteta „Apeiron“, holandska

agencija za posredovanje pri zapošljavanju kadrova iz oblasti zdravstva, održaće

prezentaciju o izvođenju praktične obuke i mogućnostima zapošljavanja za

zainteresovane učenike i polaznike obrazovanja odraslih. Zainteresovani kandidati

mogu obaviti intervju sa predstavnicima agencije, pod uslovom da posjeduju diplomu

medicinske škole i certifikat o poznavanju njemačkog jezika – minimalno nivo B1.