mali-izdaleka  Marko Romić

Uoči 1.konvencije srednjoškolaca Banjaluke, u amfiteatru Panevropskog univerziteta

“Apeiron”, održano je predavanje učenicima SŠC “Gemit Apeiron-a”.

Sve pohvale jed nočasovnom predavanju na temu “Pasivna omladina i izlaz iz pasivnosti”,

predavaču Marku Romiću!

Sljedeće predavanje članova Kluba mladih intelektualaca – srednjoškolaca Banjaluke, biće

na temu „Savremeni izazovi genetike”.