OBAVIJEST O POLASKU NA EKSKURZIJU

  Obavještavaju se učenici – maturanti, da je datum polaska na ekskurziju 13.09.2013.godine u 22 sata sa mjestom polaska –stara autobuska stanica iza zgrade Muzeja. Zajednički sastanak učenika, roditelja, predstavnika agencije, prevoznika i uprave škole održaće...

Obavještenje za maturante

  Aktivnosti u vezi maturskog ispitа u avgustovskom roku realizovaće se po sljedećem rasporedu:   Prijava maturskog ispita od 13.8 – 16.18.2013. (Prijave se popunjavaju kod pedagoga škole. Potrebno je dostaviti svjedočanstvo od I, II, III и IV razreda,...

Оbavještenje za učenike o polaganju popravnog ispita

  Pripremna nastava počinje 14. 8. 2013. ca početkom u 9 časova. Dolazak na pripremnu nastavu je obavezan. POLAGANjE POPRAVNOG ISPITA POČINjE 19. 08. 2013. PO SLjEDEĆEM RASPOREDU: Pismeni iz matematike – 19. 8. 2013. u 9 časova Poslovna informatika – 19. 8....